Kampania na rzecz domu Velloor (Indie)

 

Budowa ośrodka realizującego program wczesnego wykrywania i wczesnej interwencji u dzieci z niepełnosprawnościami

 

Dzieło św. Jana Bożego w Velloor (Indie) jest jednym z najważniejszych ośrodków w Indiach zajmującym się leczeniem i udzielaniem wsparcia dzieciom z upośledzeniem funkcji poznawczych. Celem ośrodka jest holistyczny rozwój dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, opieka nad nimi oraz zapewnianie im edukacji i rehabilitacji. Pomaga się tym dzieciom w uzyskaniu pewnej niezależności w życiu codziennym i ogólnie w znalezieniu swojego miejsca w rodzinie i społeczeństwie. Z tego powodu staramy się również uwrażliwić rodziny i społeczeństwo w tym zakresie.

Obecnie dzieło prowadzi szkołę specjalną dla dzieci z upośledzeniem funkcji poznawczych oraz posiada kilka obiektów mieszkalnych przeznaczonych dla podopiecznych i przydzielanych według wieku. Zdobyte w ciągu ostatnich 22 lat doświadczenie pokazało, że nasz sposób nauczania dzieci jest bardzo skuteczny. Myślimy zatem o stworzeniu programu wczesnej interwencji w naszym dziele.

Celem tego programu jest zapewnienie wczesnej interwencji i specjalistycznego wsparcia dzieci niepełnosprawnych, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), z opóźnionym rozwojem i innymi problemami. Wczesna interwencja powinna nastąpić jak najszybciej po zidentyfikowaniu potrzeb dziecka. Będzie obejmować terapie, naukę i inne rodzaje wsparcia.

 

Dla tego projektu potrzebujemy: 380.000.€

 

 

DAROWIZNĘ MOŻNA PRZESŁAĆ DO:

Curia Generalizia

dell’ “Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli”

INTESA SANPAOLO Filiale 09606 IBAN IT24 U030 6909 6061 0000 0125 509

SWIFT BCITITMMXXX

 

 
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore


 Plakat
  • Plakat
  • Spaziatore
     

    Torna alla pagina precedenteTorna alla home page