Wsparcie dla Togo

Projekt współpracy na rzecz rozwoju


Region Friuli-Wenecja Julijska sfinansował mikro-projekt na rzecz rozwoju i współpracy, który będzie realizowany w roku 2021. Wkład finansowy wynosi 30.000 EUR. Wniosek przedstawił pan Carlo Galasso, dyrektor europejskiego biura Zakonu Szpitalnego, pochodzący z Regionu Friuli.


W ramach projektu „Wsparcie dla Togo”, personel medyczny domu opieki Villa San Giusto w Gorycji będzie przekazywać własne doświadczenia z walki z koronawirusem oraz dzielić się swoją wiedzą na temat przeciwdziałania zarażeniom. Odbiorcą będzie centrum zdrowia psychicznego „Saint Jean de Dieu” w Togo. Villa San Giusto w Gorycji to placówka na najwyższym poziomie, z ponad 200 łóżkami, która należy do Prowincji Lombardzko-Weneckiej Zakonu Szpitalnego, natomiast centrum zdrowia psychicznego „Saint Jean de Dieu” zlokalizowane na północ od stolicy kraju Lomé, jest obecnie jedną z niewielu struktur w Togo, zajmującą się osobami niesamodzielnymi, cierpiącymi na demencję lub z zaburzeniami psychicznymi.


Chociaż Afryka pozostaje kontynentem najmniej dotkniętym pandemią, wśród miejscowej ludności istnieje powszechna obawa przed korzystaniem ze szpitali i struktur opieki zdrowia, z obawy przed zarażeniem, co w konsekwencji prowadzi do zaniedbywania zdrowia fizycznego i psychicznego.


Główne działania projektu obejmują program szkoleniowy online oraz zdalne wsparcie w zakresie niezbędnych środków ochrony personelu i pacjentów przed zakażeniem, stosowanie środków ochrony osobistej, działań związanych z dezynfekcją i sanacją pomieszczeń, zarządzaniem przypadkami bezobjawowymi i potencjalnymi ogniskami epidemii. Towarzyszyć będzie temu zakup i wysyłka materiałów ochronnych (maski, rękawiczki, płyny do mycia rąk, żele dezynfekujące i leki).


Ścieżka poprawy kwalifikacji (z ang. capacity building), która ma zostać przeprowadzona w ramach projektu, będzie przynosić efekty nawet po zakończeniu pandemii Covid-19, ponieważ dzięki nabytym przez personel afrykański umiejętnościom, które będą następnie szeroko rozpowszechniane wśród miejscowej ludności, podniesie się świadomość na temat najskuteczniejszych środków organizacyjnych i procedur postępowania, jakie należy podejmować w obliczu nowego ryzyka epidemii lub chorób zakaźnych, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia liczby zakażeń i zgonów, zwłaszcza wśród grup najbardziej narażonych.


      
Przy wsparciu autonomicznego Regionu Friuli-Wenecja Julijska – ustawa regionalna 19/2000. 
 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page